Käyttöehdot

 

Käyttöehdot

Sisällysluettelo

 1. Soveltamisala
 2. Tuotetiedot ja tuotteiden saatavuus
 3. Henkilötiedot ja niiden käsittely
 4. Immateriaalioikeudet
 5. Vastuunrajoitus
 6. Linkit ulkopuolisten sivustoille
 7. Ehtojen kohtien itsenäisyys
 8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 9. Reiman asiakaspalvelu
 1. Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja ("Ehdot") sovelletaan Reima Europe Oy:n ("Reima" tai "Me") osoitteessa https://www.lassie.fi/ operoimaan verkkosivustoon ("Verkkosivusto") ja sen käyttöön.

JATKAMALLA SIVUSTOLLE TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA ILMAISET HYVÄKSYVÄSI NÄMÄ EHDOT.

Reimalla on oikeus muuttaa ja päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Kaikki näitä Ehtoja koskevat muutokset julkaistaan tällä Verkkosivustolla. Muutokset tulevat voimaan, kun asiakas on hyväksynyt Ehdot (jatkamalla Verkkosivustolle tai muutoin käyttämällä Verkkosivustoa muutoksen jälkeen). Reima suosittelee, että asiakas käy Verkkosivustolla säännöllisesti saadakseen tietoa mahdollisista Ehtoja koskevista muutoksista.

 1. Tuotetiedot ja tuotteiden saatavuus

Verkkosivustolla on esillä tietoja Reiman Lassien tuotteista. Reima pyrkii aina parhaansa mukaan varmistumaan Verkkosivustolla esitetyt tuotetietojen paikkansapitävyydestä, mutta ei vastaa siitä, jos Verkkosivuston sisältö eroaa toisella verkkosivustolla tai muussa lähteessä annetuista tiedoista. Emme voi myöskään taata Verkkosivustolla esillä olevien tuotteiden todellista saatavuutta.

Reimalla on oikeus harkintansa mukaan päivittää tuotteiden kuvauksia ja tietoja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että tuotteemme esitetään Verkkosivustolla mahdollisimman oikeissa väreissä ja totuudenmukaisina. Koska näytöllä näkemäsi värit riippuvat näytöstäsi, emme kuitenkaan voi taata, että ne vastaavat täysin tuotteen todellisia värejä. 

 1. Henkilötiedot ja niiden käsittely 

Reima käsittelee sinun henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaan sekä Reiman tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Immateriaalioikeudet 

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Verkkosivustoon sekä niiden sisältöön (kuten tuotekortti ja sen sisältämät tiedot, tuotekuvat, tekstit, ääni- ja kuvamateriaali, tavaramerkit, logot ja taulukot) ovat Reiman ja/tai sen yhteistyökumppaneiden ja/tai lisenssinantajien omaisuutta. Reima sekä sen yhteistyökumppanit ja lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet Verkkosivustoon sekä niiden sisältöön. Reiman sekä sen yhteistyökumppaneiden ja lisenssinantajien immateriaalioikeuksin suojattujen kohteiden käyttö, kopiointi ja levittäminen on ehdottomasti kielletty. 

 1. Vastuunrajoitus

Verkkosivusto tarjotaan asiakkaiden käyttöön ”sellaisena kuin se on” ilman takuita. Reima ei vastaa tuotteiden saatavuudesta tai siitä, että tuotteet soveltuvat aikomaasi erityiseen käyttötarkoitukseen.

Siinä laajuudessa kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii, emme vastaa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, saamatta jääneestä voitosta, tietojen tai liikearvon menetyksestä, tai muusta tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu Verkkosivuston käyttämisestä, käytön estymisestä, Verkkosivuston sisällöstä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuuko syntynyt vahinko sopimukseen, oikeudenloukkaukseen vai muihin perusteisiin.

Huomaathan, että näillä Ehdoilla ei suljeta pois tai rajoiteta sellaista korvausvastuuta, jota ei pakottavan lainsäädännön mukaan voi laillisesti rajoittaa tai poissulkea, kuten korvausvastuuta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta.

 1. Linkit ulkopuolisten sivustoille

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin. Vaikka kolmas osapuoli olisi sidoksissa Reimaan, emme voi vaikuttaa näihin linkitettyihin sivustoihin tai palveluihin, joilla kaikilla on omat erilliset, Reimasta riippumattomat käyttöehtonsa ja/tai tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntönsä. Nämä linkitetyt verkkosivustot ja palvelut tarjotaan vain käyttösi tueksi. Käytät niitä siksi omalla vastuullasi.

 1. Ehtojen kohtien itsenäisyys

Jos jokin näiden Ehtojen kohta todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi (mukaan lukien ehdot, joissa rajoitamme vastuutamme sinua kohtaan), sillä ei ole vaikutusta muihin Ehtojen kohtiin, jotka säilyvät voimassa. Täytäntöönpanokelvottomaksi todettu kohta korvataan ehdolla, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäistä merkitystä ja sovellettavan lainsäädännön mukainen.

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Ehtoihin, Verkkosivustoon ja Verkkosivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Kaikki näihin Ehtoihin, Verkkosivustoon ja Verkkosivuston käyttöön liittyvät riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

Sinulla on lisäksi oikeus saattaa riita ratkaistavaksi Vantaan käräjäoikeuteen tai oman kotipaikkasi ensimmäisen asteen tuomioistuimeen.

 1. Reiman asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää Verkkosivustoon tai Verkkosivustolla esitettyihin tuotteisiin liittyen, ota yhteyttä Lassien asiakaspalveluun osoitteessa asiakaspalvelu@lassie.fi.

 ______________________________________________________________

Terms of Service

Table of contents

 1. Scope of application
 2. Product details and availability
 3. Personal information and processing of personal data
 4. Intellectual property rights
 5. Limitation of liability
 6. Links to external sites
 7. Independence of the clauses of the terms
 8. Applicable law and dispute resolution
 9. Reima's customer service
 10. Scope of application

These terms (" Terms ") are applied at Reima Ltd's (" Reima " or " Us ") at the website operated at the Internet address https://www.lassie.fi/ (" Website ") and its use.

BY CONTINUING TO THE SITE OR OTHERWISE USING THE SITE, YOU EXPRESS TO AGREE TO ACCEPT THESE TERMS.

Reima reserves the right to change and update these Terms at any time. Any changes to these Terms will be posted on this Website. The changes will take effect once the customer has accepted the Terms (by continuing to the Website or otherwise using the Website after the change). Reima recommends that the customer visit the Website regularly for information on possible changes to the Terms.

 1. Product details and availability

The website displays information about Reima's Lassie products. Reima will always make every effort to ensure the accuracy of the product information presented on the Website, but it is not responsible if the content of the Website differs from the information provided on another website or other source. Nor can we guarantee the actual availability of the products featured on the Website.

Reima reserves the right, in its sole discretion, to update product descriptions and information at any time without notice.

We do our best to ensure that our products are presented on the Website realistically and in the correct colours. However, because the colours you see on the screen might vary depending on your screen, we cannot guarantee that they will fully match the actual colours of the product.

 1. Personal information and processing of personal data

Reima processes your personal data in accordance with applicable legislation and in accordance with Reima's Privacy Policy.

 1. Intellectual property rights

All rights, including all intellectual property rights, on the Website and its content (such as the product card and its information, product images, text, audio, footage, trademarks, logos and tables) are the property of Reima and/or its affiliates and/or licensors. Reima and its partners and licensors reserve all rights to the Website and its content. The use, copying and distribution of the intellectual property of Reima and its partners and licensors is strictly prohibited.

 1. Limitation of liability

The Website is provided to customers “as it is” without a warranty of any kind. Reima is not responsible for the availability of the products or the suitability of the products for the specific purpose you intend to use.

To the extent permitted by applicable law, we will not be liable for any indirect or consequential damages, lost profits, loss of data or goodwill, or any other loss or damage arising out of your use of the Website, obstruction of the use, the content of the Website or these Terms, regardless of whether the damage is based to the contract, infringement or other grounds.

Please note that these Terms do not exclude or limit liability that cannot be legally limited or excluded under mandatory law, such as liability for damage caused intentionally or through gross negligence.

 1. External links

The Website may contain links to third-party websites or services. Even if a third party is affiliated with Reima, we cannot influence these linked sites or services, which each of has its own separate, Reima-independent terms of use and/or privacy and data collection policies. These linked websites and services are provided only for your convenience of use. You, therefore, use them at your own risk.

 1. Independence of the clauses of the terms

If any provision of these Terms is held to be unenforceable (including the terms under which we limit our liability to you), it will not affect any other provision of the Terms that remains in effect. The paragraph declared unenforceable shall be replaced by a clause as close as possible to the original meaning and in accordance with the applicable law.

 1. Applicable law and dispute resolution

Finnish law shall apply to these Terms, the Website and the use of the Website unless otherwise provided by mandatory legislation.

All disputes related to these Terms, the Website and the use of the Website will be resolved primarily through negotiations.

You also have the right to take the dispute to the Vantaa District Court or the Court of First Instance of your domicile in Finland.

 1. Reima's customer service

If you have any questions about the Website or the products featured on the Website, please contact Lassie's Customer Service at asiakaspalvelu@lassie.fi